logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Noderīgas tīmekļa vietnes

 

e - katalogi     uzziņu un tulkošanas sistēmas   e - bibliotēkas     meklētājprogrammas     digitālo resursu krātuves

  

Ventspils reģiona kopkatalogs 

Ventspils reģiona kopkatalogs - informācijas meklēšana Ventspils pilsētas un novada bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs. Iespāja pasūtīt/rezervēt un pagarināt izdevumus.

Ventspils bibliotēkas abonētās datubāzes.

Reģistrācija bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem. Ja vēlies saņemt piekļuvi resursiem: 3TD e-grāmatu bibliotēka, Britannica, EBSCO.

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

Viss digitālais saturs vienā meklētājā.

Digitālā bibliotēka ir pieeja Latvijas arhīvu, muzeju, bibliotēku, organizāciju, kopienu un privātpersonu uzkrātajiem attēliem, dokumentiem, periodiskajiem izdevumiem, grāmatām, kartēm, muzeju priekšmetiem, gleznām, notīm, kinofilmām, skaņas un video ierakstiem.

Kopā šobrīd atrodamas vairāk nekā 3,8 miljonu digitālās vienības par jebkuru tēmu.

Digitālās bibliotēkas saturu veido vērtības no vairāk nekā 500 partneru krājumiem un kolekcijām no visas Latvijas un pasaules.

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un citu atmiņas institūciju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamus internetā.

LNDB vienotais meklētājs - veic digitālu kultūrvēsturisku objektu meklēšanu − grāmatas un e-izdevumus, periodiskos izdevumus, attēlus, fotogrāfijas, kartes, sīkiespiedumus, rokrakstus, nošu izdevumus un skaņu ierakstus LNB un partneru veidotajos resursos, kā arī LNB kataloga ierakstu meklēšanu.

 LNB DIGITĀLĀS KOLEKCIJAS 

Digitālās bibliotēkas vietnes izveidošanu līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Latvijas valsts. No 2017. līdz 2022. gadam Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Kultūras informācijas sistēmu centru realizēja projektus "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" un "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)", kuru rezultātā ir tapusi Digitālā bibliotēka.

 

Digitālās humanitārās zinātnes

    

Digitālās humanitārās zinātnes (DH) ir starpdisciplinārs pētniecības un praktiskās izstrādes lauks, kura uzmanības centrā ir datormetožu pielietojums humanitāro zinātņu materiālu izpētē.

Ierasti DH pētījumi tiek veikti, sadarbojoties humanitāro zinātņu un datorzinātņu pētniekiem un izstrādātājiem.

DH aizsākumi meklējami 1940. gadu pašās beigās, bet jo sevišķi spēji šī joma attīstījusies pēdējā desmitgadē. 

digitalhumanities.lv ir iniciatīva, kas apvieno Latvijas pētniecības institūcijas un pētniekus ar mērķi attīstīt digitālās humanitārās zinātnes Latvijā, popularizēt tās un sekmēt dažāda veida sadarbību Latvijā un ārpus digitālo humanitāro zinātņu kontekstā.

Meklētājprogramma Primo 

Primo ir meklētājprogramma, kas nodrošina meklēšanu plašā informācijas resursu kopā - LU iMākonī. Autorizēts lietotājs var lasīt pilno tekstu, pasūtīt un pagarināt LU Bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus, izmantot citas Primo iespējas.

Primo meklēšanas logā meklē rakstus, grāmatas, disertācijas, žurnālus u.c. izdevumu veidus visā LU iMākonī vai vienā no minētajām meklēšanas kopām:

 • tiešsaistes datubāzēs,
 • elektroniskajā kopkatalogā,
 • LU Bibliotēkas veidotajās datubāzēs (LU publikāciju un vēstures datubāze, LU noslēguma darbu datubāze).

Lai piekļūtu Primo pakalpojumiem un abonēto e-resursu pilnajiem tekstiem, autorizējies ar LUIS lietotājvārdu un paroli.
PROQUEST resursu izmantošanai ārpus LU tīkla izveido šīs datubāzes lietotāja profilu.

 

Letonika.lv

Letonika.lv ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā.

Letonika.lv ir dinamisks portāls — saturs tiek nemitīgi papildināts, atjaunots un uzlabots.

Literatūras ceļvedis

“Literatūras ceļvedis” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) gatavots regulārs izdevums, kas tapis kā informatīvs padomdevējs Latvijas bibliotekāriem kvalitatīvas un daudzveidīgas literatūras izvēlē, bibliotēku krājumu kvalitātes pilnveidošanā, kā arī lasīšanas kultūras veicināšanā.

Tīmekļvietne aicina lasīt jaunākos apskatus, kā arī aizceļot “Literatūras ceļveža” arhīvā.

Uzmanības lokā ir jaunākā daiļliteratūra un nozaru literatūra, tiek iekļautas arī vērību pelnījušas iepriekšējo gadu grāmatas.

Īpaši satura akcenti ir nozaru ekspertu izraudzītie izdevumi, bērnu un jauniešu literatūra, kā arī izdevumi Latvijas reģionos un mazo izdevniecību veikuma popularizēšana.

Izdevums iznāk kopš 2018. gada PDF formātā un ir brīvi pieejams tiešsaistē.

 

Nacionālā enciklopēdija

 

Nacionālās enciklopēdijas svarīgākais mērķis ir sniegt latviešu valodā akadēmiskās vides pētniecības rezultātus sabiedrības vajadzībām, līdz ar to radot augsti ticamu informācijas kopumu.

Nacionālās enciklopēdijas darbība ir vērsta uz nākotni. Tā ir nepārtrauktā attīstībā ‒ pastāvīgi tiek pilnveidots tās saturs un attīstīti tehnoloģiskie risinājumi.

Nacionālā enciklopēdija ir paredzēta izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai, jo enciklopēdija ir nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā.

 Periodika.lv 

Periodika.lv ir portāls, kurā ir pieejamas vairāk kā 3000 periodisko izdevumu digitālās versijas. Tas tika izveidots digitalizācijas projekta “Periodika.lv” (2007) rezultātā un atklāts 2008.gadā.

Portālā var atrast reģionālos laikrakstus, zinātniskos un profesionālos izdevumus, dažādu organizāciju mēnešrakstus un biļetenus, žurnālus sievietēm, izdevumus bērniem, žurnālus par mākslu, sportu, modi, filatēliju un daudziem citiem tematiem.

Autortiesību ierobežojumu dēļ periodika.lv portālā brīvi pieejami ir tie preses izdevumi, kas vecāki par 70 gadiem (izņēmums ir izdevumi, kuriem piekļuve nodrošināta ar izdevēja atļauju).

 

http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/

 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve.

Meklē, skaties un klausies arhīva dokumentus par Latviju, tās cilvēkiem un dažādām politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām. Šobrīd katalogā pieejama informācija par 9456 filmām, 82972 fotogrāfijām, 605 skaņas ierakstiem. Dati tiek papildināti.

Info:31.10.2022

Zudusī Latvija

 

Zudusī Latvija ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.

Zudusī Latvija satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus:

 • par arhitektūras un mākslas pieminekļiem (baznīcas, muižas, pilskalni un viduslaiku pilsdrupas);
 • pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem;
 • sabiedriskajām ēkām (pašvaldību ēkas, skolas, biedrību nami);
 • saimnieciskajām būvēm (fabrikas, dzirnavas, cepļi, amatnieku darbnīcas);
 • infrastruktūras objektiem (pasta ēkas, veikali, krogi, zirgu pasta un dzelzceļa stacijas, dzelzceļi un ceļi, tilti);
 • Latvijas iedzīvotāju mājvietām; lauksaimniecības celtnēm (rijas, klētis, kūtis un staļļi);
 • dabas objektiem (ainavas, upju senlejas, klintis, dižkoki, dižakmeņi).

Emuzejs

Emuzejs ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja digitālo resursu krātuve.

Tā izveidota, lai nodrošinātu pastāvīgu, brīvu un attālinātu muzeja krājuma, pētījumu un izstāžu pieejamību sabiedrībai.

Emuzejs veidots izziņai, izglītībai un izklaidei, un domāts kā skolām un skolēniem, tā arī vēstures interesentiem un pētniekiem. 

 Industriālais mantojums

 

Rūpniecības vēsture Latvijas teritorijā aizsākās 17.gs. ar manufaktūru un kuģubūves uzplaukumu Kurzemes hercogistē. 19.gs. Rīga jau bija nozīmīgs Austrumeiropas un visas cariskās Krievijas industriālais centrs. Digitālajā kolekcijā apkopota informācija par vairāk nekā 100 Latvijas bijušām un esošām ražotnēm.

Kolekcijas vietnes nosaukumā lietots vārds, kas cēlies no latīņu valodas - industria, kura primārā nozīme ir centība, rosība, darbīgums. Tas apliecina, ka arī digitālā kolekcija "Industriālais mantojums" ir veltīta tieši Latvijas cilvēku uzņēmīgumam un radošajiem talantiem.

Kolekcijas atvēršanas brīdī (2022. gada martā) tajā ir apkopota informācija par pirmajiem ~100 Latvijas uzņēmumiem. Kolekcijas saturu plānots pastāvīgi papildināt: gan ar jauniem uzņēmumiem, gan jaunu saturu par jau esošajiem objektiem.

Dziesmu svētku krātuve

Dziesmu svētku krātuve ir digitālā kolekcija, kas veltīta Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku vēsturei un tradīcijām no to pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Kolekcijā apkopotas vairāk kā 4000 digitalizētas kultūras un atmiņas institūciju krājumu vienības – attēli, plakāti, fotogrāfijas, publikācijas, svētku organizācijas dokumenti, nošu izdevumi, skaņu ieraksti, virsdiriģentu un virsvadītāju atmiņu stāsti un citi materiāli.

 

 

Historia.lv 

Historia.lv ir Latvijas vēstures un novadpētniecības portāls.

Latvijas vēstures un kultūrvēstures ziņas, vēstures materiālu brīvpieejas krātuve un novadpētniecības platforma.

Latvijas kultūras kanons

Latvijas kultūras kanons ir ieeja Latvijas kultūras pasaulē caur daudzveidīgām vērtībām, kas aptver dažādas kultūras nozares un sniedzas pāri laikmetiem, gan savstarpēji satiekoties un mijiedarbojoties, gan kā pretpoli veidojot kontrastus.

Kanons ir:

 • Kā brilles, caur kurām ieraudzīt Latviju un tās vērtības.
 • Kā durvis, pa kurām ienākt Latvijas kultūras bagātību krātuvē.
 • Kā izdzīvošanas komplekts un kompass samulsuma brīžos.
 • Kā jauna datora programmatūra, kas atver izziņai un pieslēdz mūs jaunai pasaulei un iespējām.


Latvijas Literatūras gada balva

Latvijas Literatūras gada balva ir nozīmīgākais ikgadējais literārais process un notikums literatūras nozarē Latvijā.

 

ACADEMIA ir akadēmiskais repozitorijs pētniekiem un institūcijām.

ACADEMIA mērķis – uzglabāt vienkopus un padarīt pieejamus Latvijā izstrādātos akadēmiskos darbus.

Lai veicinātu zinātnes attīstību un brīvu zināšanu apriti, lielākā daļa repozitorijā publicēto darbu ir pieejami pilntekstā.

ACADEMIA saturu veido Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju radīti darbi: promocijas darbi, maģistra darbi, monogrāfijas, zinātnisko rakstu krājumi, konferenču tēzes un cita veida zinātniskie darbi. Tie ir aizsargāti ar autortiesībām.

 

  

Metodiskie materiāli.

Informācijpratības prasmju nostiprināšanai UNESCO mācību materiālu vidusskolēniem “Fake ≠ Fact” .

Ielūdz Radioteātris

Iestudēti dažādi prozas darbu fragmenti un pilnteksti.

 • Teātris ar visdaudzveidīgāko repertuāru – mainīgu kā dzīve un mūžīgu kā šī pasaule: teātrī izrāde nodzīvo mūžu un aiziet, Radioteātrī – viss paliek un saglabājas paaudžu paaudzēm kā dziļā un neizsmeļamā akā;
 • Teātris bez skatuvēm – tās uzbur un iztēlojas katrs  klausītājs pats, un iztēles teātris taču ir viskrāšņākais;
 • Teātris ar visplašāko auditoriju: tas ienāk katra klausītāja mājās, uzrunājot ar latviešu un pasaules labāko autoru darbiem;
 • Teātris ar visplašāko aktieru ansambli no visiem Latvijas teātriem;
 • Teātris ar vistalantīgākajiem režisoriem un viņu palīgiem.

 3td e-GRĀMATU bibliotēka

 

"3td E-grāmatu bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA "Tieto Latvia".

 Project Gutenberg

Project Gutenberg ir tiešsaistes bezmaksas e-grāmatu bibliotēka.

Project Gutenberg 1971. gada 4. jūlijā izveidoja projekta Gūtenberga dibinātājs Maikls S. Hārts.

Projekts Gutenberg piedāvā dinamisku un augošu pasaules literatūras kolekciju.

 The Library of Congress

Kongresa bibliotēka ir lielākā bibliotēka pasaulē, kuras kolekcijās ir miljoniem grāmatu, filmu un video, audio ierakstu, fotogrāfiju, avīžu, karšu un manuskriptu.

Bibliotēka ir galvenā ASV Kongresa pētniecības nodaļa un ASV Autortiesību biroja mājvieta.

 

ACM Digital Library

 

ACM ( Association for Computing Machinery) apvieno skaitļošanas mācībspēkus, pētniekus un profesionāļus, lai iedvesmotu dialogu, dalītos resursos un risinātu šīs jomas problēmas.

ACM digitālā bibliotēka ir pētniecības, atklāšanas un tīklu platforma, kas ietver:

 • Visu ACM publikāciju pilna teksta kolekcija, tostarp žurnāli, konferenču materiāli, tehniskie žurnāli, biļeteni un grāmatas.
 • ACM Guide to Computing Literature — visaptveroša bibliogrāfiskā datubāze, kas koncentrējas tikai uz skaitļošanas jomu.

 Open Research Library

 

 

Piekļuve vairāk nekā 14000 grāmatām.

Open Research Library veicina īpašas infrastruktūras izstrādi globālajai pētniecības kopienai, savukārt iesaistītajām bibliotēkām ir iespēja gūt labumu no ekskluzīvu pakalpojumu kopuma.

Open Research Library kalpo kā būtiska infrastruktūra zinātniskās kopienas vajadzībām, veicinot atvērtu piekļuvi zinātniskajiem darbiem.

ONLEIHE: DIGITĀLĀ BIBLIOTĒKA

 

Onleihe sistēma ir Gētes institūta bibliotēkas digitāls bezmaksas pakalpojums.

Šis serviss Jums sniedz iespēju lietošanā uz ierobežotu laiku saņemt digitālus medijus kā e-grāmatas, e-audio vai e-avīzes, tos vienkārši lejupielādējot mūsu Onleihe sistēmā. Pašreiz sistēmā ir pieejami 23.000 vienību.

VISUR, VIENMĒR, BEZ MAKSAS. Pēc reģistrēšanās Onleihe sistēmā un tās aktivizēšanas digitālā bibliotēka ar tiešsaistes lietotnes palīdzību ir izmantojama datorā, klēpjdatorā vai viedierīcē kur un kad vien jūs to vēlaties.

Digitālo bibliotēku var izmantot visi, kam ir noteikta dzīvesvieta ārpus Vācijas. 

IMF eLibrary

 

 

Starptautiskā Valūtas fonda e-bibliotēka vienkāršo analīzi un izpēti, nodrošinot tiešu piekļuvi periodiskajiem izdevumiem, grāmatām, darba dokumentiem un pētījumiem, kā arī datiem un statistikas rīkiem.

Informācija un perspektīvas par makroekonomiku, globalizāciju, attīstību, tirdzniecību un palīdzību, tehnisko palīdzību, demogrāfiskajiem datiem, jaunajiem tirgiem, politikas konsultācijām, nabadzības samazināšanu un daudz ko citu.

HathiTrust

HathiTrust dibināta 2008. gadā un ir bezpeļņas akadēmisko un pētniecības bibliotēku sadarbība, kas glabā vairāk nekā 17 miljonus digitalizētu vienību.

HathiTrust piedāvā piekļuvi plašam zinātnisko pētījumu klāstam ko pieļauj ASV autortiesību likums.

Annas Frankas māja (Anne Frank house)

 

Franku ģimenes māja 360 grādos.

Ieskaties mājā, kurā dzīvoja Anna Franka un viņas ģimene, pirms viņi sāka slēpties. Interjers ticis fotografēts 360 grādos un to var redzēt pakalpojumā Google Arts & Culture.

Māja ir apdzīvota un tāpēc nav atvērta sabiedrībai. Annas Frankas māja māju iegādājās 2017. gadā un nodod to Nīderlandes Literatūras fondam, kas katru gadu aicina tur dzīvot jaunu “bēgļu rakstnieku”. Šie “bēgļu rakstnieki” ir ārzemju rakstnieki, kuri nevar brīvi strādāt savās valstīs. Māja ir drošs patvērums un vieta, kur mierīgi rakstīt.

DIGITAL ART HOUSE

Digitālais mākslas centrs DIGITAL ART HOUSE ir mākslas telpa cilvēkiem, kas vēlas izbaudīt pasaulslavenu mākslinieku darbus brīvā, mūsdienīgā, nepiespiestā atmosfērā. Multimediālās izstādes ir ģeniālo mākslinieku darbu un mūsdienu tehnoloģiju iespēju simbioze, kas ļauj mums jau zināmo ieraudzīt no jaunā gaismā.

DIGITAL ART HOUSE ir atvērts daudzveidīgu sadarbības projektu - muzikālu koncertu, teātra izrāžu, deju uzvedumu, u.c. pasākumu realizācijai, kas iegūtu papildus vērtību, izmantojot mūsu progresīvās tehnoloģiskās iespējas.

Vizuālās, skaņas un interaktīvās infromācijas sinerģija rada bezgalīgas iespējas dažādu projektu radīšanai.

Markus Riva in DAHouse 

 

Markus Riva in DAHouse


Dalīties: