logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

 

Pasākums   Apraksts
Bumbu zagšanas turnīrs  

Divas nedēļas skolā norisinājās vēl nebijis turnīrs-  bumbu zagšana.

Lai veiksmīgi startētu šajā turnīrā, svarīga bija veiklība, stratēģija, savstarpējā sapratne un sadarbība.Vislabāk veicās 11 vid., otrie palika 11sp, bet trešajā vietā 10vv.

Saruna "Uz augstākiem mērķiem"

Lai pilnveidotu,  mācību programmas, skolēnu  parlaments organizēja sarunu starp 12.klašu skolēniem un skolas attīstības grupu.

12.klašu pārstāvji izteicas savu viedokli par programmas ieguvumiem un arī minusiem. Skolēni minēja  vairākus ieteikumus, kuri varētu pilnveidot  programmas. lai tās  kļutu vēl labākas.

JSPA iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam projekta "Kontakts " izvētējums.

 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas pašpārvalede atskatījās uz padarīto projekta "Kontakts" ietvaros, Jaunieši diskusiju veidā, izvērtēja iegūtās prasmes, pārrunāja gūto pieredzi, izvirzīja mērķus tālākai darbībai, lai arī šogad piedalītos projektu konkursā un apmācībās.
Konkurss "Šoks 2022"

 

Katru gadu janvāra sākumā atskatamies uz iepriekšējā gada notikumiem ar konkursa "Šoks" palīdzību.

Tas ir konkurss par 2022.gada notikumiem kultūrā, sportā, politikā, ekonomikā Latvijā un pasaulē, kā arī par notikumiem 2022.gdā skolā un pilsētā.

Konkurss notika divās kārtās. Finālā piedalījās 10vv, 10id, 11vid un11sp klases, bet no pamatskolas 7b, 8a, 8b un 9a.

Pirmo vietu izcīnīja 11vid, otrajā bija 10id, bet rešajā 11sp.

Pamatskolas grupā 1.vieta 8b, otrā -9a, bet trešā 8a kalsei

Barikāžu atcerei.  

Katru gadu atceramies Barikāžu laiku, mēģinam izdzīvot tā laika notikumus, ieklausīties dalībnieku atmiņās

Šoreiz kopīgi skatījāmies dokumentālo filmu"Tautas balss barikādēs".

Atsevišķas klases apmeklēja arī bibliotēkas piedāvāto pasakumu  "Barigādēm 32."

Vides nedēļa "Tīklos tikai zivis"

 

 

Arī šogad, sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, notika vides nedēļa. Šīs nedēļas tēma- 'Tīklos tikai zivis".

Skolēnu parlaments sagatavoja prezentāciju par Baltijas jūras galvenajām piesārņojuma problēmām un par to, ko mēs katrs varam darīt, lai uzlabotu situāciju. Ar prezentāciju parlamentārieši iepazīstināja visas klases. Otra nedēļas aktivitāte bija plakātu "Tīklos tikai zivis" izveide un konkurss.Plakāti tika izstādīti skolas gaitenī.

Labdarības akcija

 

 

Sagaidot Ziemassvētkus, par tradīciju jau kļuvusi  Labdarības akcija.

Arī šogad to organizējām sadarbībā ar pilsētas sociālo dienestu.

Klases piedalījās akcijā ar lielu sirsnību un atsaucību.Divu nedēļu garunā tika vāktas un saiņotas saziedotā mantas un pārtika. 

Sagādājām prieku un svētku sajūtu 15 maznodrošinātām ģimenēm un 20 vientuļiem, maznodrošinātiem pensionāriem.

Iznāc Ziemassvētku gaismā.

 

Par tradīciju ir kļuvusi orientēšanās diena pirms liecību izdošanas "Iznāc Ziemassvētku Gaismā".

Parlaments izveidoja pastaigu maršrutu ar 6 stacijām, kurās skolēnime bija jāparāda parsme sadarboties, veiklība, savas zināšanas par Ziemassvētkiem.

Pastaiga noslēdzās Ventspils Brīvdabas muzejā, kur visus gaidīja silta tēja un piparkūkas.

Ziemassvētku balle.

 

Pēc divu gadu pārtraukuma, atkals skolā Ziemassvētku balle.

Visi to gaidīja ar lielu nepacietību. Vairāku nedēļu garumā notika gatavošanās. Gādāti materiāli zāles dekorēšanai, foto stūra izveidei. Notika aptauja par Gada nomināciju piešķiršanu.

"Ziemassvētku dziesmu virpulī."  

 16.12.7.-9.klasēm notika pasākums "Ziemassvētku dziesmu virpulī"Katrai klasei bija jāsagatavo vienas Ziemassvētku dziesmas skatuviskais "videoklips". 

Pēc tam sekoja diskotēka "Uzsniga sniedziņš balts". Pasākuma dreskods- balts akcents apģēŗbā. Visiem, arī 9.klasei, šī bija pirmā diskotēka šajā skolā.

9.12.-skolas dzimšanas diena

9.12. skolas dzimšanas diena.

Skolēnu parlamets novadīja skolas vēstures stundu, kurā izmantoja savu veidoto filmiņu par skolas vēsturi. Pārbaudīja skolēnu zināšanas skolas vēturē ar Kahoot palīdzību.

Otra šīs dienas aktivitāte bija tikšanās ar skolas absolventiem. Dienas noslēgumā notika tradicionālais koncerts 'Es savai skolai"

Volejbola turnīrs  

 Ar mērķi popularizēt volejbolu un pilnveidot tā spēles prasmes, notika Volejbola turnīrs 10-12.klasēm.

Pirmo vietu izcīnīja 12ID klase.

Tikšanās ar bijušajiem parlamentāriešiem iniciatīvas "Kontaksts"ietvaros. 04.12. JSPA iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā no risinājās diskusija ar bijušajiem pašpārvaldes locekļiem, par pašpārvaldes nozīmi tālākajā dzīvē. Dalībnieki pakavējās atmiņās un dalījās pieredzē par savu darbības laiku  pašpārvaldē un izvērtēja iegutās prasmes, iemaņas un to nozīmi tālākajā dzīvē. Diskusijā piedalījās mūsu skolas absolventi - Ričards Zaļmežs, Linda Rudzroga, Liene Prūse un Rūdolfs Punkstiņš. Pašpārvaldes pārstāvji, 9.a, 10.SP, 10.VV un 11.VV skolēni guva iedvesmu iesaistīties pašpārvaldes darbā, radīja priekštatu par kādreizējo pašpārvaldes darbību
 Studentu organizācijas Southwestern Advantage  pārstāvju viesošanās.  

24.11.pie mums viesojās studentu organizācijas Southwestern Advantage Latvia pārstāve Marta Stikāne, kura ir arī mūsu skolas absolvente. Viņa novadīja divas nodarbības - “Mērķu sasniegšana” un “Kā pārvarēt neveiksmes”.

Valsts svētku spēle "Kur Tu teci?"   

Sagaidot valsts dzimšanas dienu, skolēnu parlaments izveidoja splēli"Kur tu teci?", ar mērķi ieinteresēt skolēnus vairāk uzzināt par Latvijas dabu, ģeogrāfiju, vēsturi, sportu, mūziku, māklsu un literatūru.

Skolēni spēlē piedalījās ar interesi un aizrautību.

18.11. Gaismas ceļš.

 

 

18.11. tradicionāli pulcējāmies pie skolas, lai sveiktu Latviju dzimšanas dienā un veltītu Latvijai trīs darbus- Vārdi, Gaisma, Dziesma.

Iededzinājām svecītes un izveidojām Gaismas ceļu. Ar  vēlējumiem un dziesmām sveicām Latviju dzimšanas dienā. Pasākumu kuplināja skolas orķestris un jauktais koris. Sasildījāmies ar siltu tēju un cienājāmies ar pīrādziņiem, kurus mums palīdzēja sagādā SIA DAGA.

Baudījām sirsnīgu kopābūšanu.

Lāčplēša kauss.  

 11.11. sagaidot Lāčplēša dienu, skolēnu parlaments jau vairākus gadus organizē Lāčplēša kausu.

Šogad klasēm bija jāsacenšās trijās disciplīnās- Virves vilkšanā, "Pičpaunā'" skrējienā, komandas lēcienā pār aukliņu. Ceļojošo kausu izcīnīja 11sp. klase.

Bija iespēja sacensties arī individuālajās disciplīnās, neizpalika arī roku laušanās sacensības.

Miķeļdienas sagaidīšana.

 

Sagaidot Miķeļdienu, organizējām aktivitātes ar mēŗķi popularizēt tautas tradīcijas, kā arī pārbaudīt savas zināšanas par dārzeņiem, prasmes atpazīt koku lapas. Neizpalika arī izkustēšanās jautrajās stafetēs

JSPA  iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstsm projekta "Kontakts" ietvaros skolēnu pašpārvaldes saliedēšanas pasākums.

Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu sabiedrisko  līdzdalību un stiprināt Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldi.

Pasākuma pirmajā daļā skolēni veica pārgājienu no Staldzenes līdz Liepenei ar saliedēšanās aktivitātēm. Pasākuma otrajā daļā notika skolēnu pašpārvaldes apmācības par komandas veidošanu, sabiedrisko līdzdalību Ilvara Runģa vadībā.


Dalīties: