logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Pasākumi vecākiem 2022./2023.m.g.

 2023./2024.mācību gads 

Vecāku vakars "Es varu palīdzēt un atbalstīt bērnu, ja zinu, kā viņš mācās"( stundas kā skolēniem)

 • 2023.gada 10.oktobrī plkst.17:30
  • plkst.17:30 tikšanās ar skolas administrāciju
  • plkst.18:00 saīsinātas mācību stundas vecākiem

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

2022./2023.mācību gads

Vecāku vakari  "Es varu palīdzēt un atbalstīt bērnu, ja zinu, kā viņš mācās"( stundas kā skolēniem)
 • 2022.gada 5.oktobris   
Vecāku dienas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
 • 2022.gada 23.novembris 
 • 2023.gada 12.aprīlis
Vecāku un pedagogu atpūtas vakars "Par mirkļiem ,kurus mēs notvert spējam"- 2022.gada 10.decembris
 
6.klašu skolēnu vecāku  ( topošo Ģimnāzijas 7.klašu skolēnu) tikšanās ar skolas vadību - 2023.gada 11.marts
 
9.klašu skolēnu  vecāku tikšanās ar skolas vadību - 2023.gada maijā
 
12.klašu skolēnu vecāku tikšanās ar skolas vadību - 2023.gada 19.aprīlis
 
Online tikšanās ar topošo 10.klašu skolēniem un  vecākiem "Par uzņemšanu un piedāvājumiem VV1Ģ"- 2023.gada 30.maijs
 
Skolas padomes sēdes 
 • 2022.gada 28.septembris,
 • 2022.gada 16.novembris,
 • 2023.gada 26.janvāris
 • 2023.gada 10. maijs (un pēc vajadzības)

 

 Problēmu risināšanas kārtība

_____________________________________________________________________________________________

2021./2022.mācību gads 

 • 6.oktobris plkst.18.00

Vecāku sarunu vakars  ar  skolas vadību un psihologu, pētnieku, Skola 2030 ekspertu Edmundu Vanagu  

“Kas ir pašvadīta mācīšanās”. Nodarbības prezentācija -->> Kas ir pašvadīta mācīšanās?

Šī tikšanās lieliski noderēs vecākiem un visiem tiem, kas vēlas izprast, kā noris mācīšanās mūsdienu skolā un kā mācīties efektīvi, lai mācību process sagādā prieku un sniedz paliekošus augļus.  

Kā mainījies mācīšanas- mācīšanās process skolā sakarā ar jaunā mācību satura ieviešanu, kāpēc ir nepieciešams iemācīt jauniešiem pašvadītās mācīšanās prasmes un kas tās ir. Kā vecāki var palīdzēt pašvadīto mācīšanos un kā vecāki var traucēt.   

Ja esat vecāks, kuru interesē  sava bērna mācības ikdienā, šī saruna būs neaizstājams palīgs!  

_____________________________________________________________________

 • E klases pastā nosūtīta informatīva vēstule par 2021./22.mācību gadu - 19.augusts
 • Vecāku tikšanās ar klašu audzinātājiem un  skolas vadību - līdz 1.oktobrim, pa klašu grupām zoom platformās- informēs klase audzinātājs. 
 • Vecāku dienas10. novembris(tiešsaistē,datums mainīts brīvlaika pagarinājuma dēļ), 7. aprīlis. 
 • Vecāku sarunu vakari- 2 x semestrī - informēs direktore

Dalīties: