logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas plānotās tēmas un kursu programmas 2024.gadam.

Tēma

St. skaits

Programmas mērķauditorija

Mērķi, plānotie rezultāti

Īss satura apraksts

Kontaktpersona (t.sk.publikācijai IZM mājas lapā)

1.

Efektīva klasvadība  vērtībās balstītu ieradumu un tikumu izkopšanai.  

6

Ventspils pilsētas un novada, Kuldīgas, Skrundas, Pāvilostas novada skolotāji

Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences vērtību un ieradumu iedzīvināšanā mācību procesā akcentējot klasvadības pamatelementus un izglītojamo iesaisti mācību stundā.

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt būtiskākos jautājumus par vērtību un ieradumu izkopšanu mācību procesā. Programma pilnveidos klases audzinātāju zināšanas un prasmes klasvadības problēmu risināšanā, rosinot skolotājus apzināt disciplīnas un pozitīvas vides nozīmi mācību procesa nodrošināšanā.

Lienīte Zorģe

lienite.zorge@ventspils.lv

 

2.

Metodiskā palīdzība latviešu valodas skolotājiem darbā ar cittautu skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās ar latviešu mācībvalodu.

 4

Latviešu valodas un literatūras priekšmeta skolotāji

Sniegt metodisku atbalstu vispārizglītojošo skolu skolotājiem, kuru klasēs ir cittautu skolēni ar nepietiekamu latviešu valodas zināšanu līmeni.

Problēmas, ar kādām visbiežāk saskaras skolotāji, kuru klasēs  ar latviešu mācībvalodu mācās cittautieši. Iespējamie diagnostikas darbu veidi. Atbildības dalīšana - vienošanās ar skolēnu un viņa vecākiem par individuālā plāna izstrādi un tā īstenošanas iespējām.

Individuālā plāna izstrāde. Kā pārbaudīt, vai tiek izpildīti norādījumi un ieteikumi? Interaktīvie “skolotāji” kā palīgi konkrētu tēmu apguvē.

Lienīte Zorģe

lienite.zorge@ventspils.lv

 

 


Dalīties: