logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Pieklūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

vv1g.lv http://www.vv1g.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

vv1g.lvtīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tīmekļvietnē nav izvietotas attēlu tekstuālās alternatīvas, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai;

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.08.2023. Izvērtēšanu veica Izvērtēšanu veica Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas administrācija.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: šeit.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi gimnazija@ventspils.lv, norādot:

*saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
*nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
*vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: gimnazija@ventspils.lv

Zvaniet: +371 63624487

Ierodoties personīgi Kuldīgas 1, Ventspils

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas administrācija”.
E-pastā: gimnazija@ventspils.lv

 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.08.2023. un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Ieva Jurova Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore.


Dalīties: