logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI
Karjera

14
NOV
Karjera

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr. 8.3.5.0/16/I/001

2017.gada 1.decembrī Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” (Izglītības pārvalde)

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības:

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”

Specifiskā atbalsta mērķa grupa: Vispārējās izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1. decembris – 2020. gada 30. decembris

Finansējums: Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Karjeras plāns 2018./2019.m.g. 

Dalīties: