logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI
Zinību diena

25
AUG
Zinību diena

Pasākumi

Labi pa pļavām

Vēl pastaigāt,

Tikai vairs laika nav:

Septembris klāt! 

                   (A.Vējāns)

 

Mīļie skolēni,  cienījamie vecāki un pedagogi!

Rit pēdējās vasaras brīvlaika dienas un tā vien šķiet, ka pati vasara tik tagad tā pa īstam ir sākusies. Pēc ilgām lietavām un negaisiem beidzot ir uzspīdējusi saule, dodot mums siltumu, enerģiju un pozitīvas emocijas.

Jaunā mācību gada sākums ir iespēju laiks. Laiks, kad katrs sev varam izvirzīt jaunus mērķus un jaunas apņemšanās. Iespēja sevi pilnveidot un tiekties uz izcilību.

Mūsu skola pagājušā mācību gadā tika akreditēta uz nākamajiem 6 gadiem, akreditācijas ārējie eksperti novērtēja skolu ļoti labi un labi trijās izglītības kvalitātes jomās. Paldies saku skolēniem, skolēnu vecākiem un pedagogiem par kopīgu un atbildīgu darbu un izrādīto skolas patriotismu, ko augsti novērtēja akreditācijas ārējo ekspertu komisija.

Oficiāli projekts Skola2030 ir noslēdzies un jaunais mācību saturs ir ieviests visās klašu grupās, tomēr jāatzīst, ka izglītības nozarē pārmaiņas nebeigsies. 

Mēs visi kopā turpināsim mācīties, ieviesīsim skolā inovācijas un meklēsim jaunus risinājumus. Aktualizēsim jautājumu par vērtēšanas kārtību, skolas mērķiem, katra paša un skolas vērtībām: Mērķtiecību. Atbildību. Patstāvību. Sadarbību. Kritisko domāšanu. Uzņēmību.  

Mācīsimies izprast viens otru un attīstīt sociāli emocionālās inteliģences prasmes.

Mūsu skolas saimei šis gads būs pārmaiņu gads arī tādēļ, ka skolai ir mainījusies vadības komanda. Ģimnāzijas ilggadējā direktore Pārsla Kopmane ir devusies pelnītā atpūtā, aiz sevis atsājot stingrus pamatus turpmākai attīstībai. 

Vēlos pateikties Ventspils valstspilsētas domes deputātiem par izrādīto uzticību, ieceļot mani Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores amatā, apsolu pildīt savus pienākumus godprātīgi un  no labākās sirdsapziņas, lai skolas vārds izskanētu kā Latvijā, tā ārpus tās un mēs kopīgi varētu sasniegt jaunas virsotnes. 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā šogad mācības uzsāks 402 augsti motivēti skolēni, strādās 44 profesionāli pedagogi un 16  atbildīgi tehniskie darbinieki. 

Skolas prioritāte nemainīgi ir izglītības kvalitātes pilnveide un atbalsts izcilībai. 

Šis ir arī mūsu sirmās skolas 105. jubilejas gads, tādēļ aicināsim skolas absolventus un bijušos pedagogus atpakaļ uz skolu un kopīgi kavēsimies atmiņās par skaistajiem skolas gadiem.

Sveicu Jūs visus ar jaunā mācība gada sākumu!

Uz tikšanos 1.septembrī!

Direktore Ieva Jurova

Dalīties: