logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VV1Ģ 2022./2023.mācību gada pašvērtējums

VV1Ģ 2021./2022. mācību gada pašvērtējums

VV1Ģ 2020./ 2021. mācību gada pašvērtējums

VV1Ģ 2019./2020. mācību gada pašvērtējums

VV1Ģ 2018./2019. mācību gada pašvērtējums

VV1Ģ 2017./2018.mācību gada pašvērtējums

VV1Ģ 2016./2017.mācību gada pašvērtējums

 VV1Ģ pašnovērtējuma ziņojums akreditācijai ( 27.02-03.03.2017.)

 

 

Ārējo ekspertu VV1Ģ vērtējums/ VV1Ģ akreditēta līdz 2029.gada 27.martam,  ID AI_2732

 

Jomas un kritēriji: 

Kvalitātes vērtējuma līmenis 

 

Nepietiekami  

Jāpilnveido  

Labi 

Ļoti labi 

Izcili 

1. Atbilstība mērķiem 

 

1.1.   Kompetences un sasniegumi 

     

 

1.2.   Izglītības turpināšana un nodarbinātība 

     

 
    1. Vienlīdzība un iekļaušana 
     

 

2. Kvalitatīvas mācības 

  

2.1. Mācīšana un mācīšanās 

   

   

2.2. Pedagogu profesionālā kapacitāte 

     

 

2.3. Izglītības programmu īstenošana 

     

 

3. Iekļaujoša vide 

  

3.1. Pieejamība  

   

   

3.2. Drošība un psiholoģiskā labklājība 

   

   

3.3. Infrastruktūra un resursi 

   

   

Kopsavilkumā 9 vērtēšanas kritēriji 

   

 

 

 


Dalīties: