logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Stundu saraksts 2023./24.m.g.

"KLUSIE KABINETI"

Olimpiādes/konkursi

Konsultācijas 12., 9.klasēm

Stundu izmaiņas 

20.05.- 24.05.- 1.nedēļa

Ceturtdiena, 23.maijs

 

7a

7b

8a

8b

10.ID

10.VV

10.SP

11. ID

11. VV

11. SP

9.a

9.b

12. VID

12. VV

12. SP

 

1.

         


K

L

S

E


P

Ā

R

G

Ā

J

I

E

N

Ā

—-

Mat. 27.kab.

Mat. 17.kab.


E

K

S

Ā

M

E

N

S


A

N

G

Ļ

U


V

A

L

O

D

Ā

(mutiskā daļa)

32.kab.


E

K

S

Ā

M

E

N

S


A

N

G

Ļ

U


V

A

L

O

D

Ā

(mutiskā daļa) 35.kab.

Konsultācija progr. 1./2.kab.


E

K

S

Ā

M

E

N

S


Ķ

Ī

M

I

J

Ā


30./31. kab.

(teorētiskā daļa)
E

K

S

Ā

M

E

N

S


Ķ

Ī

M

I

J

Ā


30./31. kab.

(teorētiskā daļa)

 

1.

2.

   

Kr.val. 16.kab./ Vācu val. 25.kab.

Kr.val. 26.kab./ Vācu val. 25.kab.

—--

 

—--

Mat. 27.kab.

 

Konsultācija progr. 1./2.kab.

Konsultācija matemātikā 17.kab.

2.

3.

Matem. 14.kab.

   

Fizika 27.kab.

Kr.val. 16.kab./ Vācu val. 25.kab.

Kr.val. 16.kab.

Progr. kopā

   

Konsultācija progr. 1./2.kab.

Konsultācija matemātikā 17.kab.

3.

4.

Klases stunda 14.kab.

Latv. val.

Kl. st. 27.kab.

 

Kl.s.t. 5.kab.

Mat. 23.kab.

Progr. kopā

   

Konsultācija angļu valodā 29.kab.

Konsultācija matemātikā 17.kab.

4.

5.

Mūzika kopā

Matem. 14.kab.

 

Soc.zin. 22.kab.

Vēst. 5.kab.

Mat. 23.kab.

Biol.

   

Konsultācija angļu valodā 29.kab.

 

5.

6.

Mūzika kopā


No 13.00 nodarbības VIZIUM

Fizika 27.kab.

 

Vēst. 5.kab.

Dat./ —


No 13.00 nodarbības VIZIUM

Kr.val. 16.kab./ Vācu val. 25.kab.

Kr.val. 16.kab./ Vācu val. 25.kab.

Konsultācija angļu valodā 29.kab.

 

6.

7.

—-

Mat. 27.kab.

Mat.

14.kab.

—--

Dat./ —-

 

—-

Konsultācija Fizikā

 

7.

8.

—--

Mat. 27.kab.

Mat. 14.kab.

—--

—--

 

—--

Konsultācija Fizikā

 

8.

9.

             

Konsultācija Fizikā

 

9.

10.

                 

10.

Nav skolā: Jakovļeva, Asiķe, Tīrmane, Smiltiņa+ 10.SP, Celma, no 12.30 Eglīte + 7.b, Jostiņa+ 11.ID

 

22.05. (Trešd.)- CE Angļu valodā 9.klasēm- rakstu daļa, mutvārdu daļa (57 skolēni)
ZPD valsts konference Rīgā
ZPD nodarbība 10.klasēm ar L.Pinteri 9.00-13.00
Iespēju nedēļa (vērtējumu uzlabošana)
23.05. (Ceturd.)- CE Angļu valodā 9.klasēm-  mutvārdu daļa
CE Ķīmijā AL- teorētiskā daļa (17 skolēni)
Iespēju nedēļa (vērtējumu uzlabošana)
24.05. (Piektd.)- CE Ķīmijā AL- praktiskā daļa (17 skolēni)
27.05. (Pirmd.)- CE Dizainā un tehnoloģijās (21 skolēns)
7.b klases ekskursija DabaLaba (atb.sk.S.Eglīte, Zeltzaķe)
28.05. (Otrd.)- CE Latviešu valodā 9.klasēm- rakstu daļa, mutvārdu daļa (57 skolēni)
7.b klases ekskursija DabaLaba (atb.sk.S.Eglīte)
Vērtējumu izlikšana līdz plkst.16.00
29.05. (Trešd.)- CE Latviešu valodā 9.klasēm- mutvārdu daļa
CE Fizikā AL- teorētiskā daļa (4 skolēni, 4.vsk.)
Jūrmalas diena
30.05. (Ceturd.)- CE Fizikā AL- praktiskā daļa (4 skolēni, 4.vsk.)
Dabas klase 7., 8., 10.klasēm
Nodarbība  Atpakaļ uz skolu” ES programmas “Erasmus+” eksperte D.Bišofa- 10/11/12.klases
31.05. (Piektd.)- Liecību izdošana
10.00 Teicamnieku kliņģeris

 

27.05.- 31.05.- 2.nedēļa

31.05.- LIECĪBU IZDOŠANA


Dalīties: