logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Stundu saraksts 2023./24.m.g.

"KLUSIE KABINETI"

Olimpiādes/konkursi

Stundu izmaiņas

19.02. - 23.02.- 1.nedēļa

Piektdiena, 23.februāris

Konkurss “Matemātikas ķēriens” 7., 10.klasēm

 

7a

7b

8a

8b

9a

9b

10.ID

10.VV

10.SP

11. ID

11. VV

11. SP

12. VID

12. VV

12. SP

 

1.

—-

 

P.d. Biol. 35.kab.

—-

—/ A.v.2

 

Matem. 33./ 34.kab.

Matemātikas ķēriens

       

K

L

A

S

E


E

K

S

K

U

R

S

I

J

Ā

Mat.

Mat.

 

1.

2.

—-

 

Mat.

 

Mat.

A.v. kopā 17.kab.

         

Mat.

Mat.

 

2.

3.

Datorika- Matemātikas ķēriens

Mat.

   

Mat.

     

Matemātikas ķēriens 1./ 2.kab.

   

9.50 -  11.10


Biol. 11.30 - 12.50

9.50 - 11.10


 Biol. 


11.30 - 12.50

 

3.

4.

Datorika

Matemātikas ķēriens 1./ 2.kab.

   

Lit. Galvenajā bibliotēkā

             

4.

5.

 

Datorika

       

Matemātikas ķēriens 1./ 2.kab.

       

5.

6.

         

Biol. 14.kab.

     

A.v. kopā

Biol.

Fizika

Fizika/ A.v. 

 

6.

7.

A.v. kopā

Biol. 14.kab.

       

—--

   

—-

Biol.

Fizika

Fizika/ A.v./ Soc.zin. 5.kab.

 

7.

8.

Biol. 14.kab.

       

—--

     

—-

 

Fizika

Fizika/ Soc.zin. 5.kab.

 

8.

9.

                     

A.v.- pašvadīti

—-

 

9.

10.

                     

A.v.- pašvadīti

—--

 

10.

Nav skolā: Ivane, Zeltzaķe, Ziemele, Ābele, Treilībs.

8.10 VAM (Valsts aizsardzības mācība) 10.VV klasei 24.kab.

VUGD lekcija 7.-11.klasēm (klases stundās)

8.klasēm nodarbība VeA, projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros (izbraukšana no skolas 13.40)

TOP kauss kvalifikācijas spēles volejbolā pamatskolai (OC, plkst.10.00, piedalās komandas)

 

7a

7b

8a

8b

9a

9b

10.ID

10.VV

10.SP

11. ID

11. VV

11. SP

12. VID

12. VV

12. SP

 

1.

             

VAM


n

o

d

a

r

b

ī

b

a

s


24.kab.

           ----/ Ķīm.2  

1.

2.

                         ----/ Ķīm.2  

2.

3.

   

Fizika 17.kab.

Fizika 18.kab.

   

Vieslektora nodarbība FIZIKĀ 23.kab.

V.val.- pašvadīti

       Progr./ ---- Ķīm.1/ ----  

3.

4.

Kl.stunda zālē

Kl.stundā zālē

Kl.stunda zālē

Kl.stundā zālē

Kl. stunda zālē

Kl.stunda zālē

         Progr./ ---- Ķīm.1/ ----  

4.

5.

     

Soc.zin. 1./2.

Pusdienas 11.20

Vieslektora nodarbība FIZIKĀ 23.kab.

11.50 - 13.20

 

Kl. stunda zālē

Kl.stunda zālē

Kl.stunda zālē

Kl.stunda zālē

KLASE


E

K

S

K

U

R

S

I

J

Ā

     

5.

6.

   

Matem.

   

Vēst. 21.kab.

           

6.

7.

   

Nodarbības VeA

izbrauc 13.40

Nodarbības VeA

izbrauc 13.40

 

—-

             

7.

8.

     

—--

             

8.

9.

                       

9.

10.

                       

10.

Nav skolā: Ivane, Zeltzaķe, Kaufmane

 

23.02. (Piektd.)- Konkurss “Matemātikas ķēriens” 7., 10.klasēm
4.03. (Pirmd.)- Nodarbība angļu valodā ar pasniedzēju no Anglijas 11.VV (1.gr.) un 11.ID klasēm
VAM (Valsts aizsardzības mācība) nodarbības
6.nodarbība 7.nodarbība 8.nodarbība

5.martā (otrd.)- 10.ID klasei

7.martā (ceturtd.)- 10.VV klasei

19.martā (otrd.)- 10.SP klasei

... aprīlī ... maijā

 

26.02.- 1.03.- 2.nedēļa

4.03.- 8.03.- 1.nedēļa

11.03.- 15.03.- PAVASARA BRĪVDIENAS

18.03.- 22.03.- 2.nedēļa

25.03.- 28.03.- 1.nedēļa (29.03.- LIELĀ PIEKTDIENA)

2.04.- 5.04.- 2.nedēļa (1.04.- OTRĀS LIELDIENAS)

8.04.- 12.04.- 1.nedēļa

15.04.- 19.04.- 2.nedēļa

22.04.- 26.04.- 1.nedēļa

29.04.- 3.05.- 2.nedēļa (1.05.- Valsts svētki)

7.05.- 10.05.- 1.nedēļa (6.05.- Brīvdiena, 10.05.- ZVANA SVĒTKI 12.klasēm)

13.05.- 17.05.- 2.nedēļa (17.05.- ZVANA SVĒTKI 9.klasēm)

20.05.- 24.05.- 1.nedēļa

27.05.- 31.05.- 2.nedēļa

31.05.- LIECĪBU IZDOŠANA


Dalīties: